Oferta

  Projekty elektrowni wodnych. 
Realizujemy kompleksowe projekty, wdrożenia oraz budowy małych elektrowni wodnych.
  Projekty i wykonanie konstrukcji stalowych - tworzymy projekty dla urządzeń hydrotechnicznych, realizujemy budowę oraz modernizację starych konstrukcji.

Projekty i wykonanie urządzeń pomocniczych dla elektrowni wodnych - czyszczarki przejezdne z teleskopem jedno i wielostopniowym, czyszczarki stacjonarne jednym i dwoma ramionami, projektowanie i produkcja zasuw i klap dla jazów i zapór wodnych.

 
Prototypownie nowych urządzeń - projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów.
  Uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

 

1. Projektowanie i  nadzory budowlane:

 • elektrowni wodnych,
 • jazów,
 • powierzchniowych ujęć  wodnych,
 • przepławek,
 • wind wodnych,
 • pływających i stacjonarnych kierownic zanieczyszczeń. 

2. Projektowanie i produkcja czyszczarek krat:

 • czyszczarki stacjonarne jednym i dwoma ramionami,
 • czyszczarki przejezdne z teleskopem jedno i wielostopniowym.

3. Projektowanie i produkcja zasuw i klap dla jazów i zapór wodnych:

 • zasuwy jednopłaszczowe, 
 • zasuwy dwudzielne,
 • klapy,
 • z napędami hydraulicznymi i mechanicznymi.

4. Opracowania projektowe z zakresu hydrotechniki:

 • projekty budowlane,
 • operaty wodnoprawne,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • branżowe projekty wykonawcze w zakresie budowlanym, mechanicznym, elektrycznym;
 • ekspertyzy techniczne,
 • koncepcje programowo przestrzenne.

5. Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów.

 

 

 

Do pobrania katalogi z naszą ofertą:
1. Katalog BTD & MADEX sp. z o.o.
2. Katalog ogólny - Teleskopowych automatycznych czyszczarek krat.